phim xxx

indian girls

Bibliography

My publications in chronological order:

 • Rozszerzenia edytora graficznego StartGE (Extensions to StartGE Graphical Editor), Witold Wysota, Bachelor’s Thesis, Warsaw University of Technology, 2005
 • Pomiar jakoÅ›ci poÅ‚Ä…czenia internetowego poprzez wtyczkÄ™ w implementacji protokoÅ‚u TCP (Measuring Quality of Internet Connection Through a Plugin in TCP Protocol Implementation), Master’s Thesis, Warsaw University of Technology, 2006
 • [ BiBTeX ] End to End QoS Measurements of TCP Connections, Witold Wysota and Jacek WytrÄ™bowicz, Springer, 2007
 • [ BiBTeX ] Testing User Interfaces in Applications, Witold Wysota, Proc. of the 2008 1st Int’l. Conference on Information Technology, 2008
 • [ BiBTeX ] Testowanie interfejsów graficznych w aplikacjach, Witold Wysota, Zeszyty Naukowe Politechniki GdaÅ„skiej, 2008
 • [ BiBTeX ] Undo/Redo with ItemViews, Witold Wysota, Qt Quarterly #25, Trolltech ASA, 2008
 • [ BiBTeX ] Keeping the GUI Responsive, Witold Wysota, Qt Quarterly #27, Qt Software (Nokia), 2008
 • [ BiBTeX ] Semantic Approach to Technical Requirements Specification, M. Grzegorzewski, W. Wysota, J. Wytrebowicz, PrzeglÄ…d Telekomunikacyjny, 8-9 2009
 • [ BiBTeX ] Semantic Model of Application User Interfaces, Witold Wysota, Information Systems Architecture and Technology
 • [ BiBTeX ] Computer Aided Requirements Management, Kamil Karwowski, Witold Wysota and Jacek WytrÄ™bowicz, Springer, 2009
 • [ BiBTeX ] Porting Graphical User Interfaces through Ontology Alignment, Witold Wysota, Springer, 2011

Leave a Reply

xnxx indian